میوه های پاییزی و زمستانی

دونستن اسامی خاصی که در یادگیری زبان کمتر بهشون توجه میشه برای کسی که در آستانه ی مهاجرته و هزار جور دغدغه داره می تونه زنگ تفریح خوبی به حساب بیاد ! از همین رو امروز کمی در مورد اسامی میوه های نیمه ی دوم سال سرچ کردم و به این نتایج رسیدم :

   نارنگی = Tangerine = تَنج رین

خرمالو = Persimmon = پِرسِمِن

انار = Pomegranate = پُمِگرَنِت

نارنج = Sour orange = سَوِر اورنج

گریپ فروت = Grapefruit = گْرِیپ فروت

گل کلم = Cauliflower = کالِ فلَوِر

 

/ 0 نظر / 66 بازدید