درگیری های این روزها

42 روز مانده به رفتن ، درگیر واکسن و انتخاب واحد و خرید و کمی خوش گذرانی ! هوای بارانی پاییز و روزهای تکرار نشدنی آخر در تهران حسابی مستم کرده ... این هفته باید بر خلاف میل باطنی ام دندانپزشکم را ببینم ... حسش اصلاً نیست اما لازم است ...

پی نوشت : با او آشتی کردم ! پاییز را می گویم ... 

/ 0 نظر / 82 بازدید