همزیستی مسالمت آمیز

امروز اخبار گزارشی از یک خانواده ی نمی دونم کجایی نشون میداد که توی خونه و زندگیشون چندتا ببر نگهداری می کردن ! ببر ها خیلی بزرگ و ترسناک به نظر می رسیدن اما چنان زندگی مسالمت آمیزی در کنار این خانواده داشتن که آدم با گربه اشتباهشون می گرفت ! درست نمی دونم چند تا بودن اما من به چشم خودم دیدم که پدر خانواده روی یکیشون سوار شده بود و لم داده بود و جناب ببر هم عین خیالش نبود . یکجا هم نشون داد آقای ببر با اون جثه ی درشتش خودش رو کشید روی میز نهار خوری و اونجا نشست اونم در حالی که کل اعضای خانواده پشت میز نشسته بودن ! 

دیدن این تصاویر برای بار هزارم بهم ثابت کرد با محبت و مهربونی هرچیزی ممکنه ! حتی رام کردن یک حیوان درنده خو که می تونه طبق ذات و طبیعتش دونه دونه ی اون آدم ها رو یک لقمه ی چرب بکنه ! یاد اون جمله ی معروف از کتاب شازده کوچولو افتادم که می گفت : تو اگر دوست می خواهی مرا اهلی کن ... وقتی میشه حتی حیوانات وحشی رو با کمی توجه و درک صحیح و صد البته ابراز محبت تا این حد رام کرد چطور ممکنه نشه با آدم ها چنین تجربه ای داشت ؟! محبت خالصانه نیرویی داره که رنگ و نژاد و مذهب و فرقه و حتی تجانس و هویت سرش نمیشه ! در هر صورت می تونه معجزه کنه ...

/ 0 نظر / 64 بازدید