Started packing

امروز یکی از چمدون هام رو بستم ! بیشتر لباس ها و وسائلی رو که توی این 2 ماه باقی مونده استفاده نمی کنم توش جا دادم . کار واجبی بود اما فکر می کنم برای یک عصر جمعه ی پاییزی فعالیت مناسبی نبود !

/ 0 نظر / 56 بازدید