یک هفته مونده تا سفر ...

از امروز تا روز رفتن درست 1 هفته باقی مونده . یک هفته ای که حتماً مثل برق و باد می گذره و مثل باقی روزها میشه خاطراتی که قراره چند تا عکس عاجزانه ترسیمش کنه ... این روزها کمی سرماخورده ، کمی هیجان زده ، کمی دلتنگ و کمی بیزی هستم ! عمر پنهانی بودن این وبلاگ رو به پایانه .. همونطور که عمر چند ساله ی اون وبلاگ این هفته به آخر می رسه ... 

/ 0 نظر / 70 بازدید