ناز می کنیم !

از آنجایی که این وبلاگ در حال حاضر هیچ مخاطبی ندارد خیلی راحت میشود اینجا نوشت ! نوشت که این روزها پاییز تهران بدجور خودش را لوس می کند تا باهاش آشتی کنم ! البته که فایده ای نداشته تا به امروز ! حالا هرچقدر هم که می خواد ابری و بارونی و سرد ! هرچقدر هم که می خواد برگریز ! هرچقدر هم که می خواد شاعرانه ! فعلاَ قصد آشتی کردن ندارم !!! 

/ 0 نظر / 76 بازدید